HUMAN DESIGN

HUMAN DESIGN SİSTEMİ NEDİR?

HUMAN DESIGN SİSTEMİ
(İNSANIN YARADILIŞINI ÇÖZÜMLEYEN SİSTEM)

Human Design Sistemi (HDS), kişinin iç potansiyelini, güçlü ve gelişime açık yanlarını, karar alma mekanizmalarını keşfetme, nasıl düşünüp hissettiklerini, özgün tutum ve davranışlarını, enerji düzeylerini derinden anlama ve bu sayede yaşamının kontrolünü ele alarak kişisel mutluluğu sağlama ve arttırma yolunda kendine has bir sistem ve benzersiz bir öz farkındalık aracıdır.

HDS, 4 ezoterik sistem ve 2 bilimsel temel üzerine oturmuştur. Bilindiği gibi ezoterik sistemler, seçilmiş kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı, içsel, tinsel farkındalığa sebep olan önemli ve kesin bilgiler sunan öğretilerdir.

HDS, bu ezoterik bilgileri Nötrino ve insan genetik kodonu bilgileri ile harmanlayarak yeni bir sentez oluşturur.

Nötrinolar evrende ağırlığı olan, bilinen en küçük parçalardır. Evrende ışık hızına yakın ilerlerken tüm katı maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilirler. Bizler nötrino sisteminden etkilenen insan hücreleriyiz. Bizlerin hava atmosferi içinde yaşadığı gibi evren de nötrino atmosferi içinde yaşamaktadır. Onlar gökyüzündeki tüm yıldızların saldıkları partiküllerdir ve her gün her saniye bedenlerimiz trilyonlarca nötrinoya maruz kalır. Nötrinolar, içinden geçtikleri herşeyle bilgi alışverişinde bulunurlar. Dolayısıyla bizler doğum anında maruz kaldığımız nötrino izlerini yaşamımız boyunca taşırız.

Ezoterik Sistemler; Astroloji, I Ching, Çakra Sistemi, Kabala (Yaşam Ağacı)...

 • image

  Astroloji;
  Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir.

  Human Design Sistemi içinde astroloji, doğum bilgilerine ait hesaplamada gezegenlerin güneş sistemimizdeki pozisyonlarını bulmak için kullanılmaktadır.

 • image

  I Ching;
  Çin hegzagramıdır (altılı çizgi). Çince’de I “değişim, bilgelik” gibi anlamlara sahiptir. Ching, “klasik eser, kitap” anlamına gelir. 64 hexagramın (insan doğasını açıklayan bilgi dizilimi) diziliminden oluşur. Bu 64 hexagramın her biri 6 çizgiden oluşur.

  İnsan DNA’sı 6 bazı olan 64 adet genetik kodona sahiptir. Iching’in 64 hexagramı ve çizgileri, Human Design Sisteminde, insanın 64 genetik kodonuna denk gelir ve bunlara kapı denir.

 • image

  Çakra Sistemi;
  Çakra, Eski Hint dilinde çark, tekerlek anlamına gelir. Vücudumuzda, her biri bir hormon bezi üzerine yerleşmiş 7 temel çakra vardır. Tüm çakralar çark sistemi gibi birbiri ile bağlantılı olup, bir dişli gibi dönerek evrensel yaşam enerjisini tüm vücudumuza taşırlar.

  Human Design Sistemi içinde çakralar merkez olarak adlandırılır ve 9 adettir.

 • image

  Kabala (Yaşam Ağacı);
  Kabala, değişmeyen, ebedi ve gizemli ile ölümlü ve sonlu evren (ve onun yaratılışı) arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlayan ezoterik bir öğretidir.

  Yaşam Ağacının dalları Human Design Sistemi içinde enerji merkezlerinin dalları gibi, merkezleri birbirine bağlar.

 • image

  Sentez sistem, bu öğretilerden gelen bilgilerin birleşimi ile yaradılışınızı sergileyen size özel Tasarım Tablonuzun resmini ortaya çıkarır.