DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

KOÇLUK

Profesyonel Koçluk

Koçluk, sizi bulunduğunuz noktadan ulaşmak istediğiniz noktaya taşır. Koç ise, sizi yolda tutan yol arkadaşıdır.

Koçluk, gerçekte ne istediğinizi fark etmeniz ile başlayan, bu isteğe ulaşmak adına çıkacağınız keyifli bir yoluculuktur.

Koçluk, size önce bulunduğunuz noktayı keşfetmenize aracılık eder. Gerçek isteklerinizi, ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi bulmanızı, bu hedeflere ulaşmak adına kendi kaynaklarınızı ortaya çıkarmanızı sağlar. Bu kaynaklarla amacınızı gerçekleştirmek üzere harekete geçmenize aracılık eder.

Koç size sadece güçlü sorar ve kendiniz ile ilgili farkındalığınızı artırmaya çalışır. Size sorulan soruların cevapları zaten sizin bilgileriniz arasındadır.

Koçluk sizin geçmişiniz ile ilgilenmez, ‘neden’ sorusu yerine ‘nasıl’ sorusunun cevabı ile ilgilenir. Şimdi ve gelecek odaklıdır. Her zaman pozitif bir yaklaşım sergiler. Koçlukta hata yoktur, geri bildirim vardır. Aldığınız kararlar sadece sizin kararlarınızdır ve yerine getirip getirmemek koçun değil sizin sorumluluğunuzdadır.

Koçluk alarak;

  • Kendinizi yönetme,
  • Amaç ve hedeflerinizi belirleme,
  • Kendi çözümlerinizi üretme ve uygulama,
  • Potansiyelinizi fark etme ve kullanma,
  • Bakış açısı geliştirme,
  • Harekete geçme ve kararlılıkla sürdürme becerisi elde edersiniz.